Jaktprov

När man ska använda sin hund i jakt, kan det vara bra att ha gjort ett jaktprov först för att se att den är mogen. Detta är också viktigt om man ska avla på sin hund eller om den ska ställas ut. Då är ett jaktcertifikat ett bevis på hundens kompetens och krävs således. Det krävs dock inte om man bara ska ha hunden som jaktkompis men kan som sagt vara bra för att se om den är redo.

De olika jaktproven

Arrangörer av proven är rasklubbarna som är medlemmar i SKK. Man bedömer hundens egenskaper och precision. Jaktprov kan te sig på olika sätt och kan sträcka sig till exempelvis drivande, stående, skällande och apporterande hundar, beroende på vilket sätt de ska jaga och vilket vilt som står i fokus. Alla prov har också olika svårighetsgrad och är uppdelade i klasser.

  • Anlagsprov
  • Ung hund
  • Nybörjare
  • Öppen klass
  • Elitnivå

Är man riktigt motiverad och vill tävla i jaktprov, arrangeras även SM och Nordiska Mästerskap.

Varianter på jaktprov

Ska man jaga älg är det ett jaktprov för hunden som sträcker sig till just älgen. Raserna som är typiska för den sortens jakt är jämthund, älghund, björnhund och hälleforshund. Proven kan antingen vara för löshundar som ska jaga fritt eller ledhundar som går i band.

Terrierhundarna och taxarna är typiska grythundar som letar upp bytet i sina gryt. Till dessa djur hör t. ex. räv, grävling, mård och mink. Ett jaktgrytprov kan innebära att hunden är sprängare som går in i grytet och jagar ut bytet, eller förliggare som markerar var grytet är så att jägaren kan gå in eller skjuta bytet direkt vid hålan.

Till de andra proven hör drevjaktprov som bedömer hundens förmåga att driva viltet till jägaren, stående jaktprov som lämpar sig för spanielhundar och wachtelhundar som ska stöta upp bytet till jägaren, apporterande jaktprov som visar hundens förmåga att apportera utan att förstöra bytet samt skällande jaktprov där hunden skäller för att få skogshöns och andra fåglar att flyga upp från marken och sätta sig i träd. Utmärkta fågelhundar och apporterande hundar är spetsar och lajkor samt retriever-raserna.