Hundar inom terapi och assistans

Våra fyrbenta vänner har otroliga förmågor att assistera oss människor och hjälpa till när de anar att saker och ting ska hända, långt innan vi får nys om det. Dessa egenskaper har människan tagit vara på sedan hunden började följa oss och numera har man även kommit underfund med att hunden som följeslagare är viktigare än man trott.

Terapihundar

För gamla och sjuka fungerar terapihunden utmärkt. De klarar av att med sitt sätt antingen lugna ner stressade patienter eller glädja demenssjuka och psykiskt sjuka personer. Man kan även få terapi med hund utskrivet på recept och kurser ges till hundar och deras ägare så att kommuner ska kunna dra nytta av deras kompetens och förmåga att hela. Typiska raser för detta är bl. a. labradoddle som är en blandning av labrador och pudel. De är mycket intelligenta och lugna och har visat på god kapacitet att uppfylla kraven som terapihund. Andra hundar kan exempelvis medverka på dagis och äldreboende som läshundar, besökshundar och vårdhundar för att göra tillvaron lite trevligare för ensamma människor.

Epilepsihundar och diabeteshundar

Hundar har en förmåga att känna på sig saker och ting. Något som är betydligt mer utvecklat än människans sjätte sinne. De kan således förutse epilepsianfall och anfall för diabetessjuka innan personerna får ett anfall och kan på så sätt förvarna både personalen och ägaren som är sjuk, att något snart kommer att hända.

Assistanshundar

Blindhundar kanske hör till de mest vanliga assistanshundarna när man talar om hundar som hjälpmedel. De är s.k. ledhundar och leder blinda personer rätt på gator och torg. Övriga assistanshundar räknas till de hundar som signalerar och ger tecken för döva människor eller folk med hörselnedsättning. De kallas då signalhundar. Andra assistanshundar är servicehundar som hjälper rörelsehindrade eller personer med en funktionsnedsättning. Många av dessa människor har svårt att klara sig utan en sådan hund, vilket har lett till arga diskussioner när kommuner har beslutat att dra in på den hjälpen och de fördelar som dessa hundar för med sig.